Δίπλωμα Οδήγησης Κατηγορίας Β+Ε (Επιβατικά έως 9 θέσεων & φορτηγά μέχρι 3.500Kg μικτού βάρους με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου άνω των 750Kg)