Δίπλωμα Οδήγησης Κατηγορίας C & Π.Ε.Ι. (Φορτηγό άνω των 3.501Kg με ρυμουλκό έως 750Kg)