Δίπλωμα Οδήγησης Κατηγορίας C & Ε (Φορτηγό άνω των 3.501Kg με ρυμουλκό άνω 750Kg)