Δίπλωμα Οδήγησης Κατηγορίας C1 & Π.Ε.Ι. (Φορτηγό με ρυμουλκό έως 750Kg)