Σεμινάρια

Σκοπός

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ως πρωταρχικό σκοπό να φέρει σε επαφή τους μαθητές με τους βασικούς κανόνες της κυκλοφοριακής αγωγής και επιπλέον να συνδράμει στην δημιουργία «Κυκλοφοριακής συνείδησης».

Στόχοι

Ν’ αποκτήσουν σωστή γνώση των βασικών κανόνων κυκλοφορίας (ΚΟΚ ο οποίος έχει παγκόσμια χαρακτηριστικά) τόσο για τους πεζούς όσο και για τους οδηγούς.
Να κατανοήσουν τις τρεις βασικές κατηγορίες σημάτων κυκλοφορίας( κινδύνου, απαγόρευσης, υποχρέωσης κτλ)
Να κατανοήσουν την σημασία των κυριοτέρων πινακίδων σήμανσης (πληροφόρησης, υποχρέωσης ,προτεραιότητας κτλ.)
Να κατανοήσουν την λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών.
Να γνωρίσουν τη λειτουργία του τροχονόμου.
Να χρησιμοποιούν με ασφάλεια το ποδήλατο.
Να αναγνωρίζουν την διαφορετική σημασία των βασικών σημάτων οδικής κυκλοφορίας ανάλογα με το χρώμα αλλά και το σχήμα τους.
Να καλλιεργήσουν δεξιότητες ώστε να έχουν σωστή συμπεριφορά στο δρόμο ως πεζοί και ως επιβάτες στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Να κατανοήσουν βασικές έννοιες του οδικού περιβάλλοντος.
Να πληροφορηθούν σχετικά με τις βασικές αιτίες ατυχημάτων και με τους κινδύνους που ελλοχεύουν στο οδικό περιβάλλον.
Ν’ αναπτύξουν κριτική σκέψη ώστε να αξιολογούν τις συνέπειες της κακής οδικής συμπεριφοράς τους.
Να μάθουν τρόπους βελτίωσης της ικανότητας προσανατολισμού.
Να ενημερωθούν σχετικά με τις συνέπειες των ατυχημάτων που είναι κοινωνικές { σκοτώνονται άνθρωποι},οικονομικές {πληρώνει το κράτος},ηθικές {τύψεις}.
Να ενθαρρυνθούν οι μαθητές για ν’ αναλάβουν πρωτοβουλίες , ώστε να επηρεάζουν ορθά το σχολικό, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον τους σε θέματα οδικής ασφάλειας.
Να αλλάξουν συγκεκριμένες λανθασμένες και επικίνδυνες στάσεις και αξίες και να τροποποιήσουν την επικίνδυνη συμπεριφορά τους κατά το βάδισμα ή την οδήγηση ή ως συνεπιβάτες.

Περιεχόμενο,μεθοδολογία και συνοπτική περιγραφή δραστηριοτήτων του προγράμματος

Η δράση του προγράμματός μας περιλαμβάνει τις παρακάτω δραστηριότητες:

– Προβολή παρουσίασης
– Προβολή βίντεο
– Γνωστικές, εικαστικές, παιγνιώδεις κατασκευές , βιωματικές εμπειρίες .
– Γνωριμία-οικειοποίηση και αξιοποίηση προβλημάτων της καθημερινής κοινωνικής ζωής στο τοπικό περιβάλλον .
– Η μελέτη και διαπραγμάτευση των επιμέρους ενοτήτων του προγράμματος έγινε με ατομικές και ομαδοσυνεργατικές δράσεις βιωματικού και δια θεματικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο διεπιστημονικών και πολιτισμικών προσεγγίσεων.
– Ερωτήσεις κατανόησης, αντιστοίχισης κτλ.
– Τεστ οδικής ασφάλειας.

Διεξαγωγή Δραστηριοτήτων

– Μιλάμε για τα οχήματα που κυκλοφορούν στους δρόμους και τα ταξινομούμε ανάλογα με το είδος τους και το μέγεθός τους. Κάνουμε κολλάζ με θέμα τα τροχοφόρα οχήματα.
– Σ’ ένα κάνσον με κολλάζ αποτυπώνουμε όλα τα προβλήματα που δημιουργούνται όταν χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητό μας για πολύ κοντινές αποστάσεις.
– Ονομάζουμε την παλάμη μας άνθρωπο και κάθε ένα από τα δάχτυλά μας σήματα, φανάρια, τροχονόμος , διάβαση ,αυτοκίνητα. Κάνουμε λεπτομερή αναφορά σε κάθε μια από τις λέξεις αυτές και καταλήγουμε σε κάποιες
φράσεις.
– Κάνουμε κολάζ σ’ ένα μεγάλο χαρτί του μέτρου με 5 γωνιές και επίκεντρο ο άνθρωπος .
– Διαβάζουμε ένα ποιηματάκι σχετικό με την κυκλοφοριακή αγωγή.

Θεωρία σημάτων:

– Κατηγοριοποίηση των σημάτων ανάλογα με το χρώμα τους (κόκκινο= απαγόρευση, κίτρινο= κίνδυνος, μπλε= υποχρέωση)
– Χρήση ποδηλάτου:
Βασικοί κανόνες ελέγχου καλής λειτουργίας ,σωστή χρήση κράνους σωστή κίνηση στο δρόμο.
Σήματα κυκλοφορίας : Γνωρίζουμε αρκετά σήματα, τα χρωματίζουμε, τα ζωγραφίζουμε , τα κατασκευάζουμε και μιλάμε για την αξία τους και τα αποτελέσματα της παραβίασης αυτών από οδηγούς και πεζούς.
– Φανάρια : Κάνουμε κουβεντούλα για το Σταμάτη και το Γρηγόρη , το κόκκινο και πράσινο ανθρωπάκι, τους σηματοδότες {κόκκινο, πορτοκαλί ,πράσινο } και τις συνέπειες όσων τους παραβαίνουν.
– Διαβάσεις: Τι είναι; Γιατί βρίσκονται σε ορισμένα σημεία του δρόμου;
– Τροχονόμος: Ποιος είναι ; τι φοράει ; Τι σημαίνει κάθε φορά η αλλαγή των χεριών του; Υπακούω ή όχι στον τροχονόμο ;
– Συσχετίζουμε τη κυκλοφορία των αυτοκινήτων και των πεζών με τα φανάρια, τα σήματα, τις διαβάσεις, τον τροχονόμο
– Μιλάμε για τα ατυχήματα , τις αιτίες που τα προκαλούν και τις συνέπειές τους που είναι κοινωνικές { σκοτώνονται άνθρωποι},οικονομικές {πληρώνει το κράτος},ηθικές {τύψεις}.
– Παίζουν πολλά παιχνίδια κατά ομάδες με στόχο να σταματούν στο κόκκινο ανθρωπάκι, να ξεκινούν στο πράσινο και να περνούν σωστά τη διάβαση. Η μία ομάδα διορθώνει την άλλη.
– Οι ομάδες παίρνουν ρόλους τροχονόμων, αυτοκινήτων, φαναριών, σημάτων, ανθρώπων και οργανώνουν παιχνίδι προσομοίωσης του κέντρου της πόλης.
– Χρησιμοποιούμε την παντομίμα . Κάποια παιδιά κάνουν μια παντομίμα σχετική με το θέμα μας και τ’ άλλα πρέπει να βρουν τι σημαίνει.
– Φτιάχνουμε με πηλό δρόμους με διαβάσεις και τέσσερις γειτονιές. Τα παιδιά πρέπει να πάνε από το ένα τετράγωνο στο άλλο χρησιμοποιώντας φανάρια και διαβάσεις. Φτιάχνουμε δρόμο με πεζοδρόμιο και χωρίς πεζοδρόμιο και παιδιά που έδειχναν πού πρέπει να βαδίσουν.

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων γίνεται με :

ερωτηματολόγια {αρχή και τέλος προγράμματος }, συστηματική παρατήρηση, συνεντεύξεις, φύλλα εργασίας, ασκήσεις επιλογής, σύνθεση αφηγηματικής ιστορίας σχετικής με βιώματα κυκλοφοριακής πρακτικής.

Διάδοση των αποτελεσμάτων

Στο πλαίσιο της διάδοσης των αποτελεσμάτων πραγματοποιούμε

1.Εκστρατεία ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης
2. .Διάδοση αποτελεσμάτων στην ευρύτερη σχολική κοινότητα.
3. Συμμετοχή στην τελική ημερίδα Αγωγής Υγείας.
4. Διανομή τελικού εντύπου στους μαθητές.

Εκπαιδευτικό υλικό – βιβλιογραφικές πηγές

1) Ας μάθουμε να κυκλοφορούμε (φυλλάδιο).
Γενική Γραμματεία περιφέρειας Κρήτης)
2) Με τη σκέψη στη ζωή (βίντεο). (Αστυνομική διεύθυνση Χανίων, τμήμα τροχαίας).
3) Οι σωστές και ασφαλείς ενέργειες παροχής βοήθειας σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος.
(Σεμινάριο – ΕΥΘΥΤΑ)
4) Μαθήματα οδικής συμπεριφοράς και κυκλοφοριακής Αγωγής. (εκδόσεις ΕΝΝΟΙΑ)
5) Κυκλοφοριακή αγωγή για παιδιά (εκδόσεις ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ)
6) 205 βιωματικές ασκήσεις για εμψύχωση ομάδων. ( εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ)
7) Εκπαίδευση παιδιών Α΄, Β΄, Γ΄Δημοτικού, Αξιολόγηση,
Οδηγός -πλαίσιο για υποβοήθηση ασφάλειας εκπαιδευτικού έργου σε θέματα κυκλοφοριακής Αγωγής και οδικής
ασφάλειας.(cd από την υπεύθυνη Αγωγής Υγείας).
8) CD κινούμενων σχεδίων ο Σειρινούλης.

Κανόνες

– Να φοράτε πάντα κράνος και επιγονατίδες όταν κάνετε ποδήλατο
– Να κάθεστε στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και να φοράτε
– Μην τρέχετε στο δρόμο να πιάσετε την μπάλα εάν δεν ελέγξετε πρώτα
– Ποτέ μην κρύβεστε κάτω ή πίσω από τα αυτοκίνητα
– Μην βγάζετε έξω απ’ το αυτοκίνητο τα χέρια σας