Σεμινάρια

Ασφάλεια στην μεταφορά των μαθητών

Το project αυτό έχει δημιουργηθεί προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλή μεταφορά των μαθητών, αλλά παράλληλα να μπορούν οι οδηγοί των σχολικών λεωφορείων να αποτελούν ένα ιδανικό πρότυπο.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

• Σωστή συμπεριφορά του οδηγού και τήρηση των κανόνων του Κ.Ο.Κ.
• Ορθολογική οδήγηση
• Χρήση αναλογικού και ψηφιακού ταχογράφου
• Ασφαλή μεταφορά επιβατών
• Μεταφορά ειδικών κατηγοριών επιβατών (μικρά παιδιά, Α.Μ.Ε.Α.)
• Πρόληψη κινδύνων
• Αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
• Αρχές υγιεινής

Μετά το πέρας του σεμιναρίου χορηγείται βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης σε κάθε οδηγό αλλά και στο σχολείο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαθεσιμότητα, το κόστος και το ωράριο, επικοινωνήστε μαζί μας στο infobalko@gmail.com