Σεμινάρια

Ασφάλεια κατά την φόρτωση οχημάτων

Έχει παρατηρηθεί έντονα το φαινόμενο ότι σε πολλές περιπτώσεις τροχαίων ατυχημάτων με βαρέα οχήματα, βασική αιτία είναι ο λανθασμένος τρόπος φόρτωσης και η ανεπαρκής συγκράτηση του φορτίου επάνω στο όχημα.

Το σεμινάριο αυτό πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και προσαρμόζεται στις εκάστοτε απαιτήσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η μεταφορά του φορτίου στον προορισμό του με ασφάλεια, χωρίς να προκληθούν ζημιές στο φορτίο, στο όχημα, στο οδικό δίκτυο.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής:

• Ορθολογική οδήγηση
• Κοινωνικό περιβάλλον οδικού μεταφορέα
• Δυνάμεις που ασκούνται στο όχημα
• Τεχνική οδήγησης έμφορτου οχήματος
• Δύναμη έλξης
• Πλευρικοί άνεμοι
• Έλεγχος οχήματος σε κίνηση
• Βελτιστοποίηση κατανάλωσης καυσίμου
• Ασφάλιση φορτίου
• Μέθοδοι φόρτωσης
• Μέσα συγκράτησης φορτίου
• Ψηφιακός ταχογράφος
• Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
• Αρχές υγιεινής

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαθεσιμότητα, το κόστος και το ωράριο, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@balko.gr