Σεμινάρια

Εισαγωγή

Είναι ευρέως γνωστό πως σήμερα και καθημερινά οι ελληνικοί δρόμοι αποτελούν πεδίο μάχης. Κοινή διαπίστωση λοιπόν αποτελεί το γεγονός πως η χώρα μας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα οδικής ασφάλειας, τα οποία οφείλονται είτε στην άγνοια των νέων ανθρώπων για τους κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ( Κ.Ο.Κ), είτε στην μη ευαισθητοποίηση τους όσον αφορά την σωστή οδική συμπεριφορά.

Το κυριότερο είναι η ευαισθητοποίηση ενός ανθρώπου, καθώς αυτή είναι που θα οδηγήσει στην αναζήτησή των κανόνων για την σωστή συμπεριφορά του, μέσα στην πόλη είτε ως πεζό , είτε ως οδηγό. Αυτή λοιπόν μπορεί να ξεκινήσει από την νηπιακή ηλικία καθώς, σε αυτή την ηλικία δημιουργούνται οι πρώτες κοινωνικές δομές ενός παιδιού. Η τεράστια σημασία του θέματος φαίνεται άλλωστε και από το γεγονός ότι το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων µε εγκύκλιό του (Φ.11/669/110119/ Γ1/10-10- 2005) προς τα στελέχη της εκπαίδευσης, στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία προχώρησε στην υποχρεωτική διδασκαλία της Κυκλοφοριακής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, μέσα από την Ευέλικτη Ζώνη, από την σχολική χρονιά 2005-2006.

Με δεδομένη, λοιπόν, τη σπουδαιότητα του θέματος, η εταιρία BALKO προσφέρει ένα ειδικά μελετημένο πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής, βασισμένο στο γνωστικό επίπεδο της κάθε ηλικίας.

Τα κριτήρια στα οποία βασιστήκαμε για τον σχεδιασμό του συγκεκριμένου προγράμματος είναι τα έξης:

• Ζούμε σε πόλη και είναι βασικό να μάθουμε να κυκλοφορούμε σωστά χωρίς να θέτουν με κίνδυνο τους άλλους η ακόμη και εμάς τους ίδιους
• Το σχολείο βρίσκεται σε πόλεις όπου οι δρόμου που το περιβάλουν συνήθως έχουν μεγάλη κίνηση.
• Από παρατηρήσεις έχει βρεθεί πως ακόμη και μεγαλύτερα παιδιά δεν έρχονται στο σχολείο μόνα τους , πράγμα το οποίο δείχνει πως οι γονείς δεν εμπιστεύονται τη κυκλοφοριακή ωριμότητα των παιδιών τους.

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι δυνατόν να προσφερθεί είτε σαν μία μεμονωμένη παρουσίαση στο χώρο σας, μέσω διαδραστικού παιχνιδιού, είτε μπορεί να πάρει τη μορφή project. Στην δεύτερη περίπτωση η γνώση πραγματοποιείται σταδιακά και σε βάθος, καθώς σε κάθε συνεδρία τα παιδιά είναι σε θέση να βιώσουν ένα διαφορετικό κομμάτι της κυκλοφοριακής πραγματικότητας, συνθέτοντας έτσι μία πιο ολοκληρωμένη γνώση.

Οι στόχοι του συγκεκριμένου προγράμματος είναι:

• να αρχίσει να καλλιεργεί ήδη από την νηπιακή ηλικία την κυκλοφοριακή συνείδηση.
• Να μάθει τους βασικούς κανόνες κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων.

Οδική Αγωγή & Ασφάλεια

Η κυριότερη αιτία πρόκλησης ατυχημάτων είναι η έλλειψη οδικής αγωγής. Ο μέγιστος αριθμός τροχαίων ατυχημάτων έχουν ως αιτία τις παραβάσεις των κανόνων του Κ.Ο.Κ. από τον ανθρώπινο παράγοντα. Η νοοτροπία του Έλληνα, η άγνοια αλλά και η απροθυμία συμμόρφωσης για τους κανόνες του Κ.Ο.Κ. ευθύνονται για το ρεκόρ στα τροχαία ατυχήματα και στις παρανομίες των οδηγών στη χώρα μας.

Τα τροχαία ατυχήματα δεν είναι τυχαία. Προκαλούνται σε τεράστιο ποσοστό από τον ίδιο τον άνθρωπο. Γι’ αυτό μόνο με σωστή κυκλοφοριακή αγωγή θα έχουμε θεαματικά αποτελέσματα και θα υπάρξει αλλαγή στη νοοτροπία όλων των οδηγών με λιγότερα τροχαία ατυχήματα και σωστή αντίληψη της κυκλοφοριακής αγωγής.

Ο βασικότερος τρόπος αντιμετώπισης, που μέχρι σήμερα δεν εφαρμόστηκε, είναι η ‘’σωστή κυκλοφοριακή διαπαιδαγώγηση’’ ως μάθημα σε όλα τα σχολεία της χώρας μας κυρίως στις τάξεις του Δημοτικού. Πρώτο λοιπόν μέλημα της κοινωνίας μας είναι να κρίνει αναγκαίο και να καθιερώσει το μάθημα της κυκλοφοριακής διαπαιδαγώγησης σε όλα τα σχολεία έτσι ώστε να αποκτήσουν τα παιδιά, οι αυριανοί οδηγοί , πεζοί αλλά και επιβάτες την σωστή και κατάλληλη οδική αγωγή και συνείδηση καθώς και άριστη κυκλοφοριακή συμπεριφορά.

• Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής:
• Ορθολογική οδήγηση
• Κυκλοφοριακή διαπαιδαγώγηση
• Ασφαλή οδήγηση- Ασφαλές αυτοκίνητο
• Μηχανισμοί – Εξαρτήματα και Συστήματα ασφαλείας οχημάτων
• Έλεγχος πρόσφυσης
• Παράγοντες και αίτια τροχαίων ατυχημάτων
• Συνέπειες τροχαίων ατυχημάτων
• Ζώνες ασφαλείας – Αερόσακοι
• Συνέπειες που προκαλεί το αλκοόλ
• Νυχτερινή οδήγηση
• Υπνηλία κατά την οδήγηση
• Αποστάσεις ασφαλείας
• Κίνδυνοι κατά την οδήγηση δικύκλου
• Υπερβολική ταχύτητα
• Είδη συγκρούσεων
• Οικολογική οδήγηση

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, το ωράριο και το κόστος του προγράμματος επικοινωνήστε μαζί μας info@balko.gr (τμήμα διοργάνωσης σεμιναρίων).