Συμβουλές

Ναι, συμφωνώ με, ΟΚ, σωστά:
Ο αντίχειρας είναι προς τα πάνω με τον βραχίονα εκτεταμένο προς το υποκείμενο, ή γέρνοντας το κεφάλι πάνω-κάτω.

Περιγραφή: http://www.balko.gr/wp-content/uploads/neumata/1.gif

Όχι, άσχημα, διαφωνώ με:
Με το χέρι επίπεδο, οριζόντιο και την παλάμη προς τα κάτω, εκτείνουμε το βραχίονα με εμπρός και πίσω κίνηση του καρπού. Κουνώντας το κεφάλι δεξιά-αριστερά δείχνουμε το ίδιο.

Περιγραφή: http://www.balko.gr/wp-content/uploads/neumata/2.gif

Έγινε, τελείωσε, αποφασίστηκε:
Με το χέρι επίπεδο κάθε ένα έρχεται αντίθετα σε οριζόντια θέση με ελαφρύ σταμάτημα.

Περιγραφή: http://www.balko.gr/wp-content/uploads/neumata/3.gif

Τηλέφωνο:
Το χέρι κρατιέται στην πλευρά του προσώπου με τα δάκτυλα κλειστά και με τον αντίχειρα και το μικρό δάκτυλο τεντωμένα προς τα έξω. Το μικρό δάκτυλο τοποθετείται κοντά στο στόμα και ο αντίχειρας κοντά στο αυτί.

Περιγραφή: http://www.balko.gr/wp-content/uploads/neumata/4.gif

Χρειάζομαι, θέλω:
Το χέρι έρχεται προς το σώμα με λυγισμένο τον αγκώνα. Η παλάμη είναι προς τα πάνω και εκτελεί κινήσεις περίπου 30 πόντων απόστασης.

Περιγραφή: http://www.balko.gr/wp-content/uploads/neumata/5.gif

Περισσότερο:
Το χέρι είναι τεντωμένο και κάθετο. Γυρίζει οριζόντια με την παλάμη προς τα πάνω και τα δάκτυλα απλωμένα.

Περιγραφή: http://www.balko.gr/wp-content/uploads/neumata/6.gif

Γεια, αντίο:
Το χέρι είναι τεντωμένο πάνω από το ύψος του κεφαλιού κυματίζει δεξιά-αριστερά.

Περιγραφή: http://www.balko.gr/wp-content/uploads/neumata/7.gif

Ευχαριστώ:
Το χέρι είναι σηκωμένο με την παλάμη στραμμένη προς το πρόσωπο να αγγίζει το μέτωπο. Το χέρι απομακρύνεται προς τα έξω σε απόσταση περίπου 45 πόντους.

Περιγραφή: http://www.balko.gr/wp-content/uploads/neumata/8.gif

Συγνώμη, λυπάμαι:
Με το χέρι κολλημένο στα πλευρά ο καρπός είναι σφιγμένος σε γροθιά και εκτελεί κύκλους διαμέτρου 15 πόντων περίπου.

Περιγραφή: http://www.balko.gr/wp-content/uploads/neumata/9.gif

Καταλαβαίνω:
Με τον δείκτη τεντωμένο και τα υπόλοιπα δάκτυλα κλειστά αγγίζουμε το μέτωπο.

Περιγραφή: http://www.balko.gr/wp-content/uploads/neumata/10.gif

Δεν γνωρίζω:
Το χέρι σε ορθή γωνία με σφιγμένη τη γροθιά, μετακινείται προς τα πάνω περίπου15 πόντους και ανοίγοντας τα δάκτυλα η παλάμη περιστρέφεται ώστε να κοιτάζει προς τα πάνω. (μπορεί επίσης να κυρτωθούν οι ώμοι).

Περιγραφή: http://www.balko.gr/wp-content/uploads/neumata/11.gif

Κατεύθυνση, διαδρομή, πορεία:
Το χέρι λυγισμένο στον αγκώνα και με την παλάμη να κοιτάζει προς τα κάτω τεντώνεται προς τα μπρος σε απόσταση περίπου 30 πόντους

Περιγραφή: http://www.balko.gr/wp-content/uploads/neumata/12.gif

Επανάληψη:
Το χέρι σε θέση L με τον καρπό να δείχνει προς τα μέσα. Μετακινείται ο καρπός ώστε να δείχνει προς το έδαφος.

Περιγραφή: http://www.balko.gr/wp-content/uploads/neumata/13.gif

Stop, αμέσως αργά:
Το χέρι τεντωμένο προς τα κάτω με τον καρπό να δείχνει προς τα πίσω.

Περιγραφή: http://www.balko.gr/wp-content/uploads/neumata/14.gif

Χρόνος, ώρα:
Ο δείκτης του ενός χεριού δείχνει τον καρπό του άλλου χεριού.

Περιγραφή: http://www.balko.gr/wp-content/uploads/neumata/15.gif

Χρήματα:
Η παλάμη ανοικτή κοιτάζοντας προς τα πάνω, με τον αντίχειρα να τρίβει το δεύτερο δάκτυλο.

Περιγραφή: http://www.balko.gr/wp-content/uploads/neumata/16.gif

Μπροστά:
Η παλάμη κλειστή με τον δείκτη τεντωμένο να δείχνει προς τα πάνω, μετακινείται προς την οριζόντια θέση ώστε ο δείκτης να δείχνει εμπρός. Η κίνηση επαναλαμβάνεται μια ακόμη φορά.

Περιγραφή: http://www.balko.gr/wp-content/uploads/neumata/17.gif

Πίσω:
Η παλάμη κλειστή με τον αντίχειρα να δείχνει προς τα πάνω μετακινείται ώστε ο αντίχειρας να δείχνει προς τα πίσω. Η κίνηση επαναλαμβάνεται

Περιγραφή: http://www.balko.gr/wp-content/uploads/neumata/18.gif

Βοήθεια:
Το χέρι τεντωμένο πάνω από το κεφάλι με την παλάμη να δείχνει εμπρός, μετακινείται προς τα έξω σε οριζόντια θέση, επαναλαμβάνοντας την κίνηση. Χρησιμοποιείται συνήθως σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης της μηχανής.

Περιγραφή: http://www.balko.gr/wp-content/uploads/neumata/19.gif

Στροφή δεξιά:
Αν χρησιμοποιούμε το αριστερό χέρι, αυτό είναι σε σχήμα L με την παλάμη να είναι πάνω από το κεφάλι και να κοιτάζει μπροστά. Αν χρησιμοποιούμε το δεξί χέρι, το τεντώνουμε προς τα έξω σε οριζόντια θέση. Αυτό μπορεί να δειχθεί επίσης με το δείκτη ενωμένο με το δεύτερο δάκτυλο μετακινώντας το χέρι προς τα έξω και κάτω 30 περίπου πόντους.

Περιγραφή: http://www.balko.gr/wp-content/uploads/neumata/20.gif

Αριστερή στροφή:
Αν χρησιμοποιούμε το δεξί χέρι, αυτό είναι σε σχήμα L με την παλάμη να είναι πάνω από το κεφάλι και να κοιτάζει μπροστά. Αν χρησιμοποιούμε το αριστερό χέρι, το τεντώνουμε προς τα έξω σε οριζόντια θέση. Αυτό μπορεί να δειχθεί επίσης με το δείκτη ενωμένο με το δεύτερο δάκτυλο μετακινώντας το χέρι προς τα έξω και πάνω 30 περίπου πόντους.

Περιγραφή: http://www.balko.gr/wp-content/uploads/neumata/21.gif

Διαδρομή οικοδομικού τετραγώνου:
Ο δείκτης ενωμένος με το δεύτερο δάκτυλο (τα υπόλοιπα κλειστά) δείχνουν προς τα έξω. Ο καρπός μετακινείται πάνω-κάτω τόσες φορές, όσα είναι τα οικοδομικά τετράγωνα που θα περάσουμε πριν να στρίψουμε.

Περιγραφή: http://www.balko.gr/wp-content/uploads/neumata/22.gif

Στροφή U, αναστροφή:
Με μόνο τον δείκτη τεντωμένο και δείχνοντας προς τα πάνω, το χέρι σχηματίζει ένα U στον αέρα. Στο τέλος του U μαζεύουμε τον δείκτη και τεντώνουμε τον αντίχειρα δείχνοντας προς τα πίσω.

Περιγραφή: http://www.balko.gr/wp-content/uploads/neumata/23.gif

Καθοδήγηση:
Το χέρι σε θέση L με σφιγμένη τη γροθιά έρχεται προς τα κάτω και εμπρός σταματώντας στο εμπρός μέρος του δοχείου καυσίμων.

Περιγραφή: http://www.balko.gr/wp-content/uploads/neumata/24.gif

Ακολουθία:
Το χέρι σε θέση L με την παλάμη να δείχνει προς τα μέσα έρχεται προς τα κάτω σταματώντας στο πίσω μέρος του δοχείου καυσίμων ή ανάμεσα στο γόνατο και τον γοφό.

Περιγραφή: http://www.balko.gr/wp-content/uploads/neumata/25.gif

Πηγαίνω, πηγαίνω προς:
Το χέρι είναι σε θέση που δείχνει με τον βραχίονα ελαφρά εκτεταμένο. Κουνώντας μόνο τον καρπό δείχνουμε πάνω και μετά μπροστά. Η κίνηση επαναλαμβάνεται μια ακόμα φορά.

Περιγραφή: http://www.balko.gr/wp-content/uploads/neumata/26.gif

Μίλια:
Το χέρι σε θέση L με ενωμένα τον δείκτη το δεύτερο και τρίτο δάκτυλο και διπλωμένο τον αντίχειρα και το μικρό.

Περιγραφή: http://www.balko.gr/wp-content/uploads/neumata/27.gif

Στροφές:
Το χέρι σε θέση L μετακινείται διαδοχικά αριστερά και δεξιά ακολουθώντας καμπύλη τροχιά και έχοντας κατεύθυνση προς τα εμπρός.

Περιγραφή: http://www.balko.gr/wp-content/uploads/neumata/28.gif

Πλησίασμα πλάγια:
Το χέρι τεντωμένο λοξά προς τα πίσω πλησιάζει εμπρός προς το γοφό με το δείκτη να δείχνει προς το έδαφος. Η κίνηση επαναλαμβάνεται δύο φορές.

Περιγραφή: http://www.balko.gr/wp-content/uploads/neumata/29.gif

Σπίτι:
Το χέρι διπλώνει και η παλάμη ακουμπά στον αντίθετο ώμο.

Περιγραφή: http://www.balko.gr/wp-content/uploads/neumata/30.gif

Που:
Το χέρι είναι σε θέση γάντζου αλλά ελαφρώς πιο ανοικτό και η παλάμη δείχνει εμπρός. Το χέρι κινείται μπρος-πίσω σε απόσταση 30 πόντων περίπου.

Περιγραφή: http://www.balko.gr/wp-content/uploads/neumata/31.gif

Βόρεια:
Το χέρι λίγο πιο κάτω από την οριζόντια θέση με το δείκτη να δείχνει εμπρός και τον αντίχειρα προς το σώμα μετακινείται προς τα πάνω περίπου 30 πόντους.

Περιγραφή: http://www.balko.gr/wp-content/uploads/neumata/32.gif

Νότια:
Το χέρι λίγο πιο κάτω από την οριζόντια θέση με το δείκτη να δείχνει εμπρός και τον αντίχειρα προς το σώμα μετακινείται προς τα κάτω περίπου 30 πόντους.

Περιγραφή: http://www.balko.gr/wp-content/uploads/neumata/33.gif

Ανατολικά:
Το χέρι λίγο πιο κάτω από την οριζόντια θέση με το δείκτη να δείχνει εμπρός και τον αντίχειρα προς τα πάνω μετακινείται προς το σώμα κάνοντας μια διαδρομή περίπου 30 πόντους.

Περιγραφή: http://www.balko.gr/wp-content/uploads/neumata/34.gif

Δυτικά:
Το χέρι λίγο πιο κάτω από την οριζόντια θέση με το δείκτη να δείχνει εμπρός και τον αντίχειρα προς τα πάνω μετακινείται προς τα έξω κάνοντας μια διαδρομή περίπου 30 πόντους.

Περιγραφή: http://www.balko.gr/wp-content/uploads/neumata/35.gif