Σχολή Οδηγών

Πινακίδες αναγγελίας κινδύνου..

Οι Πινακίδες Αναγγελίας Κινδύνου (Κ-1 έως Κ-42) δηλώνουν:

1/ Επικίνδυνες θέσεις.
2/ Προσβάσεις οδικών κόμβων.
3/ Προσβάσεις ισόπεδων σιδηροδρομικών διαβάσεων.

Οι πινακίδες αναγγελίας κινδύνου τοποθετούνται για να εφιστούν την προσοχή αυτών που χρησιμοποιούν τις οδούς για τους κινδύνους που υπάρχουν στην οδό προς την κατεύθυνση της κίνησής τους, ώστε να λαμβάνουν έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα και, σε περίπτωση ανάγκης, να μειώνουν την ταχύτητα πορείας τους για να τους αποφεύγουν.

[dt_gap height=”30″]
(K-1α)
Επικίνδυνη αριστερή στροφή.
(K-1δ)
Επικίνδυνη δεξιά στροφή.
(K-2α)
Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές – η πρώτη
αριστερά.
(K-2δ)
Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές – η πρώτη δεξιά.
(K-3)
Επικίνδυνη κατωφέρεια, (με κλίση όπως η αναγραφόμενη στην Πινακίδα).
(K-4)
Επικίνδυνη ανωφέρεια, (με κλίση ό-πως η αναγραφόμενη στην
(K-5)
Επικίνδυνη στένωση οδοστρώματος και στις δύο πλευρές.
(K-6α)
Επικίνδυνη στένωση οδοστρώματος στην αριστερή πλευρά.
(K-6δ)
Επικίνδυνη στένωση οδοστρώματος στη δεξιά πλευρά.
(K-7)
Κινητή γέφυρα.
(K-8)
Η οδός οδηγεί σε αποβάθρα ή όχθη ποταμού.
(K-9)
Επικίνδυνο ανώμαλο οδόστρωμα, σε κακή κατάσταση, με λάκκους κλπ.
(K-10)
Επικίνδυνα υπερυψωμένο οδόστρωμα ή απότομη κυρτή αλλαγή της κατά μήκος κλίσης
(K-11)
Επικίνδυνο κάθετο ρείθρο (αυλάκι) ή απότομη κοίλη αλλαγή της κατά μήκος
κλίσης της οδού.
(K-12)
Ολισθηρό οδόστρωμα.
(K-13)
Επικίνδυνη εκτίναξη χαλίκων (ασύνδετο αμμοχάλικο).
(K-14)
Κίνδυνος από πτώση βράχων και από την παρουσία τους στο οδόστρωμα.
(K-15)
Κίνδυνος λόγω διάβασης πεζών.
(K-16)
Κίνδυνος λόγω συχνής κίνησης παιδιών (σχολεία, γήπεδα κλπ.).
(K-17)
Κίνδυνος λόγω συχνής εισόδου ή διάβασης ποδηλατιστών.
(K-18)
Κίνδυνος από διέλευση οικοσίτων ζώων.
(K-19)
Κίνδυνος από διέλευση αγρίων
(K-20)
Κίνδυνος λόγω εκτελουμένων εργασιών στην οδό.
(K-21)
Προσοχή, κόμβος ή θέση όπου η κυ-κλοφορία ρυθμίζεται με τρίχρωμη φωτεινή
σηματοδότηση.
(K-22)
Κίνδυνος λόγω χαμηλής πτήσης προσ-γειουμένων ή απoγειουμένων αεροσκαφών.
(K-23)
Κίνδυνος λόγω συχνού ισχυρού ανέμου (όπως δείχνει η κατεύθυνση του
ανεμουρίου).
(K-24)
Προαναγγελία διπλής κυκλοφορίας.
(K-25)
Προσοχή άλλοι κίνδυνοι (μη δηλούμενοι στις πινακίδες Κ-1 έως
(K-26)
Προσοχή διασταύρωση όπου ισχύει η από δεξιά προτεραιότητα.
(K-27)
Διασταύρωση με οδό, οι επί της οποίας κινούμενοι οφείλουν να παραχωρήσουν
προτεραιότητα.
(K-28α)
Διακλάδωση με κάθετη οδό αριστερά, οι επί της οποίας κινούμενοι οφείλουν να
παραχωρήσουν
(K-28δ)
Διακλάδωση με κάθετη οδό δεξιά, οι επί της οποίας κινούμενοι οφείλουν να
παραχωρήσουν
(K-29α)
Διακλάδωση με λοξή οδό αριστερά, οι επί της οποίας κινούμενοι οφείλουν να
παραχωρήσουν προτεραιότητα.
(K-29δ)
Διακλάδωση με λοξή οδό δεξιά, οι επί της οποίας κινούμενοι οφείλουν να
παραχωρήσουν προτεραιότητα.
(K-30)
Προσέγγιση σε κυκλική υποχρεωτική πορεία.
(K-31)
Κίνδυνος λόγω ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης με
(K-32)
Κίνδυνος λόγω ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης χωρίς κινητά φράγματα.
(K-33)
(K-34) (K-35)
Πρόσθετες επαναληπτικές Πινακίδες στις προσβάσεις ισοπέδων σιδηροδρομικών
διαβάσεων ή κινητών γεφυρών, οι οποίες δηλώνουν προσέγγιση σ’ αυτές.
(K-36)
Κίνδυνος λόγω άμεσης γειτονίας ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης, χωρίς κινητά
φράγματα, μονής σιδηροδρομικής γραμμής.
(K-37)
Κίνδυνος λόγω άμεσης γειτονίας ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης, χωρίς κινητά
φράγματα, διπλής ή πολλαπλής σιδηροδρομικής γραμμής.
(K-38α)
Επικίνδυνο έρεισμα αριστερά.
(K-38δ)
Επικίνδυνο έρεισμα δεξιά.
(K-39)
Συχνή κυκλοφοριακή συμφόρηση.
(K-40)
Σήραγγα.
[dt_gap height=”30″][dt_divider style=”thin”][dt_gap height=”30″]

Δες τις πινακίδες σήμανσης του Κ.Ο.Κ.

[dt_gap height=”30″]

pinakides_anagkelias_kindinou_sxoles_odigwn_balko

Πινακίδες αναγγελίας κινδύνου

ruthmistikes_pinakides_sxoles_odigwn_balko

Ρυθμιστικές Πινακίδες

pliroforiakes_pinakides_sxoles_odigwn_balko

Πληροφοριακές Πινακίδες

prosthetes_pinakides_sxoles_odigwn_balko

Πρόσθετες Πινακίδες