Σχολή Οδηγών

Πληροφοριακές Πινακίδες..

Οι Πληροφοριακές Πινακίδες (Π-1 έως Π-95) τοποθετούνται για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις οδούς, για την διευκόλυνση των χρηστών των οδών (κατευθύνσεις, αρίθμηση, χιλιομέτρηση, τοπωνυμίες, εγκαταστάσεις κλπ.).

[dt_gap height=”30″]
(Π-1)
Προειδοποιητική κατευθύνσεων, η ο-ποία τοποθετείται στις οδούς ταχείας
κυκλοφορίας προ των διασταυρώσεων, με αναγραφές κατευθύνσεων και
χιλιομετρικών αποστάσεων.
(Π-2)
Προειδοποιητική κατευθύνσεων, η οποία τοποθετείται στις οδούς ταχείας
κυκλοφορίας προ των διακλαδώσεων, με αναγραφές κατευθύνσεων και χιλιομετρικών
αποστάσεων.
(Π-3)
Προειδοποιητική κατευθύνσεων για συνήθεις οδούς με αναγραφές κατευθύνσεων και
χιλιομετρικών αποστάσεων.
(Π-3α)
Προειδοποιητική κατεύθυνσης με αναγραφή κατευθύνσεων και χιλιομετρικών
αποστάσεων σε οδούς τοπικού οδικού δικτύου.
(Π-3β)
Προειδοποιητική κατεύθυνσης με αναγραφή κατευθύνσεων για περιοχές μεγάλου
τουριστικού ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.
(Π-4)
Προειδοποιητική για αδιέξοδο.
(Π-5)
Προειδοποιητική για αδιέξοδο.
(Π-6)
Προειδοποιητική υποχρεωτικής διαδρομής για στροφή αριστερά στην επόμενη
διασταύρωση, όπου αυτή απαγορεύεται.
(Π-7)
Προειδοποιητική πινακίδα προεπιλογής λωρίδας σε διασταύρωση σε οδούς με
πολλές λωρίδες κυκλοφορίας.
(Π-8α)
Κατεύθυνσης μιας τοπωνυμίας, με μορφή βέλους.
(Π-8β)
Κατεύθυνσης μιας τοπωνυμίας, με μορφή βέλους.
(Π-8γ)
Κατεύθυνσης για περισσότερες της μιας τοπωνυμίες με μορφή βέλους.
(Π-8δ)
Κατεύθυνσης μιας τοπωνυμίας μεγάλου τουριστικού ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος
με μορφή βέλους.
(Π-9)
Κατεύθυνσης μιας τοπωνυμίας (μορφής ορθογωνίου).
(Π-10)
Κατεύθυνσης προς αεροδρόμιο.
(Π-11)
Κατεύθυνσης προς κατασκήνωση.
(Π-12)
Κατεύθυνσης προς Ξενώνα Νεότητας.
(Π-13)
Αρίθμηση εθνικών οδών.
(Π-14)
Αρίθμηση διεθνών αρτηριών.
(Π-15)
Χιλιομέτρηση οδών.
(Π-16)
Χιλιομέτρηση οδών.
(Π-17)
Αρχή κατοικημένης περιοχής.
(Π-18)
Τέλος κατοικημένης περιοχής.
(Π-19)
Τοπωνυμία.
(Π-20)
Επιβεβαιωτική πινακίδα.
(Π-21)
Διάβαση πεζών.
(Π-22)
Νοσοκομείο (για αποφυγή ή μείωση οποιουδήποτε μη αναγκαίου θορύβου).
(Π-23)
Μονόδρομος.
(Π-24)
Μονόδρομος.
(Π-25)
Οδός αδιέξοδη.
(Π-26)
Οδός ταχείας κυκλοφορίας.
(Π-26α)
Τέλος oδού ταχείας κυκλοφορίας.
(Π-27)
Αυτοκινητόδρομος.
(Π-27α)
Τέλος αυτοκινητοδρόμου.
(Π-28)
Στάση Λεωφορείου ή Τρόλλεϋ.
(Π-29)
Ορεινή οδός ανοικτή ή κλειστή ανάλογα με τις ενδείξεις μέσα στα πλαίσια 1, 2,
3, της πινακίδας.
(Π-30)
Συνιστώνται αλυσίδες ή ελαστικά χιόνων (για το πλαίσιο της Π–29).
(Π-31)
Χώρος επιτρεπομένης στάθμευσης.
(Π-31α)
Περιοχή επιτρεπομένης
(Π-31β)
Έξοδος από περιοχή επιτρεπομένης στάθμευσης.
(Π-31γ)
Κατεύθυνσης προς χώρο επιτρεπομένης στάθμευσης.
(Π-32)
Σταθμός Πρώτων Βοηθειών.
(Π-33)
Συνεργείο επισκευής βλαβών.
(Π-34)
Τηλέφωνο.
(Π-35)
Πρατήριο καυσίμων.
(Π-36)
Ξενοδοχείο ή ΜOTEL.
(Π-37)
Εστιατόριο.
(Π-38)
Αναψυκτήριο ή Καφενείο.
(Π-39)
Θέση για παραμονή εκδρομέων.
(Π-40)
Σημείο έναρξης περιπάτου.
(Π-41)
Θέση για κατασκηνώσεις.
(Π-42)
Θέση για τροχόσπιτα.
(Π-43)
Θέση για κατασκηνώσεις και τροχόσπιτα.
(Π-44)
Ξενώνας Νεότητας.
(Π-45)
Τουριστικές Πληροφορίες.
(Π-46)
Περιοχή κολύμβησης.
(Π-47)
Εγκαταστάσεις υγιεινής.
(Π-48)
Ραδιοφωνική συχνότητα πληροφοριών οδικής κυκλοφορίας.
(Π-49)
Σήραγγα.
(Π-50)
Αεροδρόμιο.
(Π-51)
Ελικοδρόμιο.
(Π-52)
Εναέρια μεταφορά.
(Π-53)
Λιμάνι.
(Π-54)
Τουριστικό λιμάνι.
(Π-55)
Λιμενικός σταθμός ιπταμένων σκαφών.
(Π-56)
Λιμενικός σταθμός εμπορικών οχηματαγωγών πλοίων.
(Π-57)
Αστυνομία.
(Π-58)
Αρχή περιοχής κατοικίας.
(Π-59)
Τέλος περιοχής κατοικίας.
(Π-60)
Άτομα με μειωμένη κινητικότητα.
(Π-61)
Άνω (υπέργεια) διάβαση πεζών.
(Π-62)
Κάτω (υπόγεια) διάβαση πεζών.
(Π-63)
Ανισόπεδη διάβαση πεζών χωρίς σκα-λοπάτια.
(Π-64)
Συνιστώμενη ταχύτητα.
(Π-65)
Γενικά όρια ταχύτητας.
(Π-66)
Λωρίδα αποκλειστικής κυκλοφορίας Λεωφορείων ή Τρόλλεϋ.
(Π-67)
Ανώτατα όρια ταχυτήτων ανά λωρίδα κυκλοφορίας.
(Π-68)
Ελάχιστα όρια ταχυτήτων ανά λωρίδα κυκλοφορίας.
(Π-69)
Αριθμός και κατευθύνσεις κυκλοφοριακών λωρίδων.
(Π-69α)
Αριθμός και κατευθύνσεις κυκλοφοριακών λωρίδων.
(Π-70)
Περιορισμός αριθμού κυκλοφοριακών λωρίδων.
(Π-70α)
Περιορισμός αριθμού κυκλοφοριακών λωρίδων.
(Π-71)
Εγκαταστάσεις υγιεινής για άτομα με μειωμένη κινητικότητα.
(Π-72)
Κατεύθυνση οχημάτων για στάθμευση σε συγκεκριμένο χώρο (π.χ. Μετρό για
χρησιμοποίηση του μεταφορικού αυ-τού μέσου).
(Π-73)
Προειδοποίηση κατεύθυνσης οχημάτων για στάθμευση σε συγκεκριμένο στεγασμένο
χώρο.
(Π-74)
Κατεύθυνσης-επισήμανσης επικινδύνων καμπυλών.
(Π-75)
Διαδοχικά βέλη κατεύθυνσης τοποθετούμενα σε επικίνδυνες καμπύλες κυ-ρίων
αρτηριών.
(Ρ-52δ)
(Ρ-52α)
(Π-76)
Εμπόδιο κινητό λόγω έργων επί της οδού.
(Π-77)
Για υποχρεωτικό πέρασμα από τα δε-ξιά νησίδας ή εμποδίου. (Συνδυάζεται η
τοποθέτησή της π.χ. με τη Ρ-52δ).
(Π-78)
Για υποχρεωτικό πέρασμα από τα αρι-στερά νησίδας ή εμποδίου. (Συνδυάζε-ται η
τοποθέτησή της π.χ. με τη Ρ-52α).
(Ρ-52)
(Π-79)
Για υποχρεωτικό πέρασμα από τα δεξιά ή αριστερά νησίδας ή εμποδίου.
(Συνδυάζεται η τοποθέτησή της π.χ. με τη Ρ-52).
[dt_gap height=”30″][dt_divider style=”thin”][dt_gap height=”30″]

Δες τις πινακίδες σήμανσης του Κ.Ο.Κ.

[dt_gap height=”30″]

pinakides_anagkelias_kindinou_sxoles_odigwn_balko

Πινακίδες αναγγελίας κινδύνου

ruthmistikes_pinakides_sxoles_odigwn_balko

Ρυθμιστικές Πινακίδες

pliroforiakes_pinakides_sxoles_odigwn_balko

Πληροφοριακές Πινακίδες

prosthetes_pinakides_sxoles_odigwn_balko

Πρόσθετες Πινακίδες