Σχολή Οδηγών

Πρόσθετες Πινακίδες..

Οι πρόσθετες πινακίδες συνοδεύουν, σε ορισμένες περιπτώσεις, κάποιες από τις πινακίδες των τριών κυρίων κατηγοριών. Ως σκοπό έχουν:

– Να καταστήσουν σαφέστερο το εικονιζόμενο μήνυμα [π.χ. τοποθετώντας την πρόσθετη πινακίδα ανακάμπτοντος ελιγμού (φουρκέτας) στην πινακίδα της επικίνδυνης καμπύλης, εξειδικεύεται το μήνυμα και γίνεται σαφέστερο το μέγεθος του κινδύνου (παράδειγμα 1)] ή
– να εξειδικεύσουν το εικονιζόμενο μήνυμα [π.χ. παρέχεται το μήνυμα ότι οι συνεχείς στροφές είναι σε μήκος 1.000 m με την τοποθέτηση της πρόσθετης πινακίδας Πρ-2 στην πινακίδα συνεχόμενων στροφών (παράδειγμα 2)].

Οι πρόσθετες πινακίδες δεν χρησιμοποιούνται μόνες τους, αλλά μόνο σε συνδυασμό με κάποιες πινακίδες των τριών βασικών κατηγοριών (Κ, Ρ, Π).

[dt_gap height=”30″]
 
Παράδειγμα 1
Παράδειγμα 2
[dt_gap height=”30″]

Οι προβλεπόμενες από τον Κ.Ο.Κ. πρόσθετες πινακίδες είναι:

[dt_gap height=”30″]
(Πρ-1)
Απόσταση από τη
θέση της πινακίδας μέχρι την αρχή της επικίνδυνης θέσης ή της περιοχής
στην οποία εφαρμόζεται ο καθοριζόμενος μ’ αυτήν κανόνας ή περιορισμός
(π.χ. 200 μ.).
(Πρ-2)
Μήκος του επικινδύνου τμήματος ή της περιοχής, στην οποία εφαρμόζεται ο καθοριζόμενος με την πινακίδα περιορισμός (π.χ. 1 χλμ).
(Πρ-3α)
Αρχή ισχύος
πινακίδας Ρ-39 ή Ρ-40, που τοποθετείται παράλληλα προς τον άξονα της
οδού. Η ισχύς της πινακίδας εκτείνεται επί …(π.χ. 10) μ. από τη θέση
της πινακίδας και προς την κατεύθυνση του βέλους.
(Πρ-3β)
Υπόμνηση ισχύος
πινακίδας Ρ-39 ή Ρ-40, που τοποθετείται παράλληλα προς τον άξονα της
οδού. Η ισχύς της πινακίδας εκτείνεται επί… (π.χ. 5) μ. και από τις
δύο πλευρές της θέσης της πινακίδας.
(Πρ-3γ)
Τέλος ισχύος
πινακίδας Ρ-39 ή Ρ-40, που τοποθετείται παράλληλα προς τον άξονα της
οδού. Η ισχύς της πινακίδας εκτείνεται επί… (π.χ. 10) μ. από τη θέση
της πινακίδας και προς την κατεύθυνση του βέλους.
(Πρ-4α)
Αρχή ισχύος πινακίδας Ρ-39 ή Ρ-40, που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού.
(Πρ-4β)
Επανάληψη ισχύος πινακίδας Ρ-39 ή Ρ-40, που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού.
(Πρ-4γ)
Τέλος ισχύος πινακίδας Ρ-39 ή Ρ-40, που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού.
(Πρ-4δ)
Επιτρέπεται μόνο για οχήματα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα ύστερα από ειδική άδεια.
(Πρ-4ε)
Εξαιρούνται μόνο οχήματα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα ύστερα από ειδική άδεια.
(Πρ-5)
Πάγος.
(Πρ-6)
Βροχή.
(Πρ-7)
Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διασταύρωση (π.χ. α-δ).
(Πρ-8)
Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής (π.χ. α-β).
(Πρ-9)
Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής (π.χ. α-γ).
(Πρ-10)
Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής (π.χ. α-β).
(Πρ-11)
Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής (π.χ. α-β).
(Πρ-12)
Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής Υ (π.χ. α-γ).
(Πρ-13)
Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής (π.χ. α-β).
(Πρ-14α)
Επικίνδυνη κλειστή στροφή Αριστερά (14α)
(Πρ-14δ)
Επικίνδυνη κλειστή στροφή
Δεξιά 14(δ).
(Πρ-15α)
Ανακάπτων ελιγμός Αριστερά (15α)
(Πρ-15δ)
Ανακάπτων ελιγμός
Δεξιά (15δ)
[dt_gap height=”30″][dt_divider style=”thin”][dt_gap height=”30″]

Δες τις πινακίδες σήμανσης του Κ.Ο.Κ.

[dt_gap height=”30″]

pinakides_anagkelias_kindinou_sxoles_odigwn_balko

Πινακίδες αναγγελίας κινδύνου

ruthmistikes_pinakides_sxoles_odigwn_balko

Ρυθμιστικές Πινακίδες

pliroforiakes_pinakides_sxoles_odigwn_balko

Πληροφοριακές Πινακίδες

prosthetes_pinakides_sxoles_odigwn_balko

Πρόσθετες Πινακίδες