Σχολή Οδηγών

Ρυθμιστικές Πινακίδες..

Οι Ρυθμιστικές Πινακίδες (Ρ-1 έως Ρ-77) επιβάλλουν στον οδηγό την τήρηση ορισμένων κανόνων κυκλοφορίας (π.χ.

απαγόρευση στροφής
υποχρεωτική πορεία
όριο ταχύτητας

κλπ.).

Πληροφορούν δηλαδή, αυτούς που χρησιμοποιούν τις οδούς για τις ειδικές υποχρεώσεις, περιορισμούς ή απαγορεύσεις. Η παραβίαση των μηνυμάτων τους αποτελεί σοβαρή τροχαία παράβαση και επισύρει ποινές και εκθέτει τον παραβάτη οδηγό αλλά και τους υπόλοιπους, που κινούνται στο ίδιο οδικό δίκτυο, σε σοβαρότατους κινδύνους.

[dt_gap height=”30″]
(Ρ-1)
Υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητας.
(Ρ-2)
Υποχρεωτική διακοπή πορείας.
(Ρ-3)
Οδός προτεραιότητας.
(Ρ-4)
Τέλος οδού προτεραιότητας.
(Ρ-5)
Προτεραιότητα της αντιθέτως ερχόμενης κυκλοφορίας λόγω στενότητας
οδοστρώματος.
(Ρ-6)
Προτεραιότητα ως προς την επερχόμενη κυκλοφορία (λόγω στενότητας
οδοστρώματος).
(Ρ-7)
Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα.
(Ρ-8)
Κλειστή οδός για όλα τα οχήματα και προς τις δύο κατευθύνσεις.
(Ρ-9)
Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητα οχήματα εκτός των διτρόχων
μοτοσυκλετών.
(Ρ-10)
Απαγορεύεται η είσοδος στις μοτοσυκλέτες.
(Ρ-11)
Απαγορεύεται η είσοδος στα ποδήλατα.
(Ρ-12)
Απαγορεύεται η είσοδος στα μοτοποδήλατα.
(Ρ-13)
Απαγορεύεται η είσοδος σε φορτηγά αυτοκίνητα.
(Ρ-14)
Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητο όχημα, το οποίο σύρει ρυμουλκούμενο
πλην ημιρυμουλκουμένου ή ρυμουλκουμένου ενός άξονα.
(Ρ-15)
Απαγορεύεται η είσοδος σε πεζούς.
(Ρ-16)
Απαγορεύεται η είσοδος σε ζωήλατα οχήματα.
(Ρ-17)
Απαγορεύεται η είσοδος σε χειράμαξες.
(Ρ-18)
Απαγορεύεται η είσοδος σε αγροτικά μηχανήματα.
(Ρ-19)
Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητα οχήματα.
(Ρ-20)
Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα ορισμένων κατηγοριών (π.χ. σε μηχανοκίνητα
και ζωήλατα οχήματα).
(Ρ-21)
Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα συνολικού πλάτους που υπερβαίνει τα…
(π.χ. 2) μέτρα.
(Ρ-22)
Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα συνολικού ύψους που υπερβαίνει τα… (π.χ.
3,5) μέτρα.
(Ρ-23)
Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα συνολικού βάρους που υπερβαίνει τους…
(π.χ. 5) τόνους.
(Ρ-24)
Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα βάρους ανά άξονα που υπερβαίνει τους…
(π.χ. 2) τόνους.
(Ρ-40)
Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση.
(Ρ-41)
Απαγορεύεται η στάθμευση επί της πλευράς της πινακίδας κατά τους μο-νούς
μήνες.
(Ρ-42)
Απαγορεύεται η στάθμευση επί της πλευράς της πινακίδας κατά τους ζυ-γούς
μήνες.
(Ρ-43)
Περιοχή απαγόρευσης στάθμευσης (στάθμευση περιορισμένης χρονικής διαρκείας).
(Ρ-44)
Έξοδος από περιοχή απαγορευμένης στάθμευσης.
(Ρ-45)
Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα
εκρηκτικών ή ευφλέκτων
(Ρ-46)
Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα, που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα
ύλες, που μπορούν να προ-καλέσουν μόλυνση υδάτων.
(Ρ-47)
Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα αριστερά.
(Ρ-48)
Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα δεξιά.
(Ρ-49)
Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα εμπρός.
(Ρ-50)
Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή αριστερά ή δεξιά.
(Ρ-50α)
Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή αριστερά.
(Ρ-50δ)
Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή δεξιά.
(Ρ-51α)
Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας εμπρός ή αριστερά.
(Ρ-51δ)
Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας εμπρός ή δεξιά.
(Ρ-52)
Υποχρεωτική διέλευση είτε από τη δεξιά είτε από την αριστερή πλευρά της
νησίδας ή του
(Ρ-52α)
Υποχρεωτική διέλευση μόνο από την αριστερή πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου.
(Ρ-52δ)
Υποχρεωτική διέλευση μόνο από τη δεξιά πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου.
(Ρ-53)
Κυκλική υποχρεωτική διαδρομή.
(Ρ-54)
Οδός υποχρεωτικής διέλευσης ποδηλάτων (απαγορευομένης της διέλευσης άλλων
οχημάτων).
(Ρ-55)
Οδός υποχρεωτικής διέλευσης πεζών, (απαγορεύεται η διέλευση άλλων εκτός από
πεζούς, οχήματα άμεσης ανάγκης και οχήματα για την είσοδο-έξοδο σε παρόδιες
(Ρ-56)
Οδός υποχρεωτικής διέλευσης εφίππων (απαγορευομένης της διέλευσης άλλων,
εκτός εφίππων, που χρησιμοποιούν την οδό).
(Ρ-57)
Υποχρεωτική ελαχίστη ταχύτητα που αναγράφεται με λευκούς αριθμούς σε (π.χ.
30) χλμ/ώρα.
(Ρ-58)
Τέλος υποχρεωτικής ελαχίστης ταχύτητας, που έχει επιβληθεί με την πινακίδα
Ρ-57.
(Ρ-59)
Υποχρεωτικές αντιολισθητικές αλυσίδες χιόνων, σε δύο τουλάχιστον από τους
κι-νητήριους τροχούς του
(Ρ-60)
Ανώτατη ταχύτητα περιοχής.
(Ρ-61)
Έξοδος από περιοχή με ανώτατο όριο ταχύτητας.
(Ρ-62)
Τέλος απαγόρευσης προσπεράσματος από φορτηγά αυτοκίνητα, που έχει επιβληθεί
με
(Ρ-63)
Απαγορεύεται το ρυμουλκούμενο όχη-μα να έχει βάρος μεγαλύτερο από (π.χ. 3)
τόνους.
(Ρ-64)
Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα, που μεταφέρουν
Ρ-65)
Η κάθε κατηγορία χρηστών, που απεικονίζει το σύμβολο, πρέπει να χρησιμοποιεί
την πλευρά του αντίστοιχου διαδρόμου, που είναι ειδικά επιλεγμένη γι’ αυτήν
την
(Ρ-66)
Οι διάφορες κατηγορίες χρηστών, που απεικονίζουν τα αντίστοιχα σύμβολα,
επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ταυτόχρονα τον
(Ρ-67)
Αποκλειστική διέλευση Λεωφορείων ή Τρόλλεϋ.
(Ρ-68)
Τέλος αποκλειστικής διέλευσης Λεω-φορείων ή Τρόλλεϋ.
(Ρ-69)
Χώρος ελεγχόμενης στάθμευσης.
(Ρ-70)
Χωρός στάθμευσης ορισμένης κατηγορίας οχημάτων, π.χ. ταξί.
(Ρ-71)
Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για οχήματα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα,
ύστερα από
(Ρ-72)
Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για οχήματα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα,
ύστερα από ειδική άδεια και με αριθμό
(Ρ-73α)
Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων προς
(Ρ-73δ)
Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων προς τα
δεξιά.
(Ρ-74α)
Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας ο-χημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων προς
τα αριστερά.
(Ρ-74δ)
Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων προς τα
δεξιά.
(Ρ-75)
Επιβάλλει ιδιαίτερη προσοχή σε οχήματα, που μεταφέρουν επικίνδυνες ύλες που
μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.
[dt_gap height=”30″][dt_divider style=”thin”][dt_gap height=”30″]

Δες τις πινακίδες σήμανσης του Κ.Ο.Κ.

[dt_gap height=”30″]

pinakides_anagkelias_kindinou_sxoles_odigwn_balko

Πινακίδες αναγγελίας κινδύνου

ruthmistikes_pinakides_sxoles_odigwn_balko

Ρυθμιστικές Πινακίδες

pliroforiakes_pinakides_sxoles_odigwn_balko

Πληροφοριακές Πινακίδες

prosthetes_pinakides_sxoles_odigwn_balko

Πρόσθετες Πινακίδες