Σχολή Οδηγών

[dt_benefits_vc columns=”3″ style=”3″ dividers=”true” image_background=”true” target_blank=”false” header_size=”h1″ content_size=”normal” number=”8″ orderby=”date” order=”desc” animation=”top” category=”%ce%b4%ce%b9%cf%80%ce%bb%cf%8e%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%bf%ce%b4%ce%ae%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82″]
[dt_small_photos lightbox=”true” height=”210″ width=”210″ margin_top=”10″ margin_bottom=”10″ number=”12″ orderby=”random” category=”photo-gallery-1″]
[dt_call_to_action content_size=”normal” text_align=”left” background=”no” line=”false” style=”1″ animation=”top”]

Προλάβετε τώρα την προσφορά μας και αποκτήστε και εσείς οικονομικά και γρήγορα δίπλωμα οδήγησης!

Η προσφορά ισχύει μέχρι το τέλος του μήνα.

[dt_button size=”big” animation=”scale” color=”” link=”http://balko.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CE%B4%CE%AF%CF%80%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%B1-%CE%BF%CE%B4%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82/” target_blank=”true”]Διαβάστε περισσότερα![/dt_button][/dt_call_to_action]

Δημοφιλείς Υπηρεσίες

[dt_gap height=”20″]

Επιθυμείτε δίπλωμα οδήγησης και δεν ξέρετε καν τι χρειάζεται?

Στην ενημερωμένη ιστοσελίδα μας έχουμε όλα τα εργαλεία που μπορεί να χρειαστείτε πριν αλλά και κατά την διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

Σε περίπτωση που θέλετε να αποκτήσετε κάποιο από τα ερασιτεχνικά διπλώματα μπορείτε να βρείτε ότι πληροφορίες χρειάζεστε εδώ.

Αν πάλι θέλετε να γίνεται επαγγελματίας οδηγός μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε από εδώ.

Και στις δύο περιπτώσεις η σχολή μας διαθέτει έμπειρους οδηγούς με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας ο καθένας, πράγμα που θα σας βοηθήσει να έχετε 100% επιτυχία στις τελικές εξετάσεις σας.

Αν χάσετε ή σας κλέψουν το δίπλωμα σας θα χρειαστεί να μας φέρετε τα παρακάτω δικαιολογητικά για να σας εκδώσουμε καινούριο.

Δικαιολογητικά για απώλεια διπλώματος:

1/ 2 Φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
2/ Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο και άδεια παραμονής(για υπηκόους τρίτων χωρών εκτός Ε.Ε) ή δελτίο διαμονής Ευρωπαίου πολίτη)
3/ Α.Φ.Μ

Απαραίτητες προϋποθέσεις:

1/ Μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα ή τουλάχιστον για τρεις μήνες συνεχόμενα ή αθροιστικά κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο για πολίτες της Ε.Ε. ή τουλάχιστον για έξι μήνες συνεχόμενα ή αθροιστικά κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο για πολίτες τρίτων χωρών
2/ Να μην διαθέτει άδεια οδήγησης της κατηγορίας άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν

Χρόνος Ισχύος:

1/ Δεκαπέντε (15) έτη για ανανέωση ερασιτεχνικών αδειών οδήγησης
2/ Πέντε (5) για ανανέωση επαγγελματικών αδειών οδήγησης

[dt_button size=”big” animation=”scale” color=”” link=”http://balko.gr/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CF%80%CE%BB%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%AC%CE%B8%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF/” target_blank=”true”]Διαβάστε περισσότερα![/dt_button]

Για να κατεβάσετε το επίσημο πρόγραμμα του υπουργείου για την θεωρητική εξέταση, αλλά και τα βιβλία σε μορφή pdf..

[dt_button size=”big” animation=”scale” color=”” link=”http://balko.gr/%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8E%CE%BD/%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/” target_blank=”false”]Πατήστε εδώ!![/dt_button]

Σχολή Οδηγών

,

Σχολή Οδηγών

,

Σχολή Οδηγών

,

Σχολή Οδηγών

,Σχολή Οδηγών,Σχολή Οδηγών,Σχολή Οδηγών,Σχολή Οδηγών, Σχολή Οδηγών, Σχολή Οδηγών, Σχολή Οδηγών, Σχολή Οδηγών, Σχολή Οδηγών, Σχολή Οδηγών, Σχολή Οδηγών, Σχολή Οδηγών, Σχολή Οδηγών, Σχολή Οδηγών, Σχολή Οδηγών, Σχολές Οδηγών, Σχολές Οδηγών, Σχολές Οδηγών, Σχολές Οδηγών..

Τι είναι η ADR;
Είναι το ακρωνύμιο (Accord european relatif au transport international des merchandises Dangereuses par Route) της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας σχετικά με τις Διεθνείς Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων που πραγματοποιούνται οδικώς και η οποία υπογράφηκε στη Γενεύη το 1957. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της εν λόγω Συμφωνίας, η οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, εκτός από ορισμένα εξαιρετικά επικίνδυνα εμπορεύματα, επιτρέπεται αρκεί να υπόκειται σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των τεχνικών παραρτημάτων Α και Β της Συμφωνίας. Τα παραρτήματα της ADR περιλαμβάνουν διατάξεις που μεταξύ άλλων αφορούν την ταξινόμηση των εμπορευμάτων, τις διαδικασίες αποστολής, τις απαιτήσεις για την κατασκευή και τον έλεγχο των συσκευασιών, των δεξαμενών κλπ, τις συνθήκες μεταφοράς, φόρτωσης, εκφόρτωσης, διαχείρισης, τις απαιτήσεις για τα πληρώματα και το όχημα. Οι παραπάνω διατάξεις υπόκεινται σε τροποποιήσεις- επικαιροποιήσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα (συνήθως ανά διετία). Τις νέες εκδόσεις της ADR ενσωματώνει κάθε φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό μορφή Οδηγίας με την οποία εναρμονίζουν το εθνικό τους δίκαιο και την οποία εφαρμόζουν τα κράτη μέλη της Ε.Ε.

[dt_button link=”http://balko.gr/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-adr/” target_blank=”false” size=”link” color=”red” animation=”left” icon_align=”right”]

Δείτε περισσότερα για το ADR

[/dt_button]

[dt_gap height=”40″]
[dt_small_photos height=”200″ margin_top=”20″ margin_bottom=”-20″ number=”20″ orderby=”recent” category=”template,albums-category-01,albums-category-02,albums-category-03,home-page-photo”]
[dt_logos columns=”5″ dividers=”true” number=”10″ orderby=”date” order=”desc” animation=”fade” category=”color-logos”]